Praktyka Lekarska Zobacz większe

Praktyka Lekarska

Nowy produkt

Specjalistyczny magazyn przeznaczony dla lekarzy rodzinnych, lekarzy prowadzących prywatną praktykę lekarską oraz menedżerów służby zdrowia.

Więcej szczegółów

62,86 zł brutto

Więcej informacji

Charakter pisma
„Praktyka lekarska” jest pismem przeznaczonym dla lekarzy rodzinnych, internistów, lekarzy POZ i prowadzących prywatną praktykę lekarską oraz menedżerów służby zdrowia. Naszym celem jest dostarczenie im rzetelnych informacji o najnowszych lekach, kongresach, szkoleniach i konferencjach. Informujemy o wszystkim co się w środowisku medycznym dzieje. By stać się pożytecznym narzędziem pracy nasi autorzy – najwyższej klasy specjaliści - omawiają nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne.
Mamy nadzieję, że „Praktyka Lekarska” zyska Państwa zaufanie i uznanie.

Index Copernicus
Praktyka Lekarska została wpisana do bazy Index Copernicus. Jest on wskaźnikiem oceny jakości czasopism z zakresu nauk medycznych i biologicznych. W związku z tym przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, nasze pismo umożliwia uzyskanie następującej ilości punktów edukacyjnych:

20 punktów
– za napisanie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym indeksowanym m.in. przez Index Copernicus

5 punktów
– za tytuł (maksymalnie 10 punktów) – za indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez m.in. Index Copernicus (potwierdzenie przez wydawcę lub dowód opłacenia prenumeraty).
Publikacja artykułów lub prenumerata „Praktyki Lekarskiej” powiększą liczbę punktów edukacyjnych.

Kto nas czyta
Magazyn „Praktyka Lekarska” poprzez imienną prenumeratę trafia do 30 000 lekarzy, w tym do lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów z zakresu wszystkich dziedzin medycyny, prowadzących prywatną praktykę oraz kierowników placówek publicznej i niepublicznej służby zdrowia.

Podstawowe Dane Techniczne Magazynu
ISSN 1733-0203
Miesięcznik - format 235/297mm + 5mm na spady - objętość 32 stron

Redakcja
e-mail: lekarska@praktykalekarska.com
tel. (22) 822 20 16