Raport Rynek Lotniczy 2017 wersja elektroniczna Zobacz większe

Raport Rynek Lotniczy 2017 wersja elektroniczna

Nowy produkt

Raport Rynek lotniczy 2017

Transport lotniczy rośnie w siłęglobalnie i lokalnie

Więcej szczegółów

37,14 zł brutto

Więcej informacji

Raport przedstawia analizę funkcjonowania rynku usług lotniczych na świecie i w Polsce. Omawia zmiany zachodzące na rynku w 2016 roku oraz najważniejsze dane dotyczące usług lotniczych, przewoźników niskokosztowych i czarterowych, portów lotniczych. W sposób dogłębny scharakteryzuje rozwój branży oraz korzyści dla polskiego rynku lotniczego, wskazuje także trendy i prognozy dotyczące ruchu lotniczego w roku przyszłym i latach następnych.

 

Dynamiczne zmiany związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej spowodowały gwałtowny rozwój tego segmentu rynku. W 2016 r. na polskim rynku usług transportu lotniczego funkcjonowało kilkudziesięciu przewoźników lotniczych. Przewieźli ponad 26 mln pasażerów, tj. o 14,02% niż w 2015 r. Udział przewoźników niskokosztowych jest na podobnym poziomie jak w 2015 r. i wyniósł 59,22%. Zwiększył się udział przewoźników polskich do 23%. Było to związane z otwarciem nowych tras przez PLL LOT.

 

Polskie porty lotnicze w 2016 r. obsłużyły prawie 34 mln pasażerów, tj. o 12% więcej niż w roku poprzednim. Lotnisko Chopina w Warszawie z racji pełnienia roli portu hub-owego dla PLL LOT oraz innych funkcji administracyjno-biznesowych obsłużyło prawie 13 mln pasażerów. Głównymi regionalnym portami lotniczymi są w kolejności pod względem liczny obsłużonych pasażerów: Kraków, Gdańsk, Katowice, Modlin, Wrocław i Poznań.

 

Raport Rynek Lotniczy 2017

Autor: dr Dariusz Tłoczyński

Wydawca: Wiadomości Turystyczne, Warszawa 2017

Format: A4,

Objętość: 58 stron

Partner wydania: Enter Air

 

Redakcja Wiadomości Turystycznych

ul. Wawelska 78/30, 02-034 Warszawa

Tel./faks: (22) 822 20 16

wt@wiadomosciturystyczne.pl,

www.wiadomosciturystyczne.pl